Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2007

Handle Silence!

................. ....................... ................. . .. . .................... . . . . .. .................. . . .......................... . ................ . . . . . .......... ................. ............ ....... ................ ............. ............... .................................... .......................... . .. . . . . ..... . . . .......................... ........ . . ....................... . . ............................................. ............................. ........................... .................... .......... . . . .............................. ............. ......... .... .......................... ...... . . ................... . . .. . . . . .. . .... .. . . . . . . . . ............................. . . . ............................................................... . . . . ................................... .. ....... . .......... .................... . ..................... .

...................................... ................. ...................... . . . .... . ....... . . . ...... . . ........................................... .............. ............. .................................. ......... ......... ...... .......................... ........................... .............. ................... ............................. ................. .......................... ...................... ........................ .............. . . ... . . . ..................................... ................... ................. ................ ...................... . . .. ............... ....... . . .. . . . . . . . . . . . . . . ....................... ... ... . .... .. . . ... . .. .. .. ... .. ..... ............................. ........... ............ .......... .. ............. . ................ ............. ........... ............ .. . . .. . . ............................ .

....... ......!

Δεν υπάρχουν σχόλια: