Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2011

Αέναος Δίψα

Δίψασα! Και σου ζήτησα ένα ποτήρι νερό.
Και μου έφερες το πιο δροσερό νερό.
Δίψασα μια επόμενη φορά!
Και μου έφερες το πιο δροσερό νερό με το πιο γλυκό χαμόγελο!
Δίψασα μια τρίτη φορά,
αλλά το νερό που μου έφερες ήταν άγευστο, χλιαρό!
Ξαναδίψασα, αλλά δεν απάντησες, δε μου'φερες νερό.
Πέρασε καιρός, διψούσα αλλά δεν ήσουν εδώ.
Μέχρι που μια μέρα ξανάρθες,
και μου'φερες το πιο δροσερό νερό χωρίς να στο ζητήσω!
Και μου ξανάφερες το πιο δροσερό νερό με το πιο γλυκό χαμόγελο,
χωρίς καν να το ζητήσω!
Μετά συνέχισες να μου φέρνεις νερό,
μόνο που ήταν πάλι άχαρο, χλιαρό.
Δίψασα ξανά, ρούφηξα μια γουλιά, αλλά δεν ξανάπια το νερό σου!
Τώρα δε διψώ πια!