Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014

Χρόνος

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος !

Ο χρόνος! Και νομίζαμε ότι μας έφτανε. Και ξοδεύαμε τις ώρες μας, βαρετά κι ανέμελα. Κι αρχίσαμε να σκοτώνουμε το χρόνο. Μέχρι που διαπιστώσαμε ότι δε μας φτάνει πλέον. Η σιωπή κάλυψε τα πάντα κι οι λέξεις μας έγιναν σιωπηλές σταγόνες της βροχής. Αλλά η βροχή αυτή ήταν σκληρή. Άραγε την είδες ποτέ; Και συνεχίζει αργά και κυκλικά. Αλλά με την καταιγίδα έρχεται κι η λύτρωση. Φωτιά, αίμα, νερό, το δένδρο της ζωής! Μέσα του κυλά η ζωτική ουσία, απλώνεται παντού και μετά πέφτει στις ρίζες και λυτρώνει. Το βλέπεις καθαρά τώρα, δεν έχεις επιλογή. Ο τάφος μας έχει ήδη αρχίσει να σκάβεται. Πως όμως μπορεί να σε δεχτεί αυτός ο τάφος; Καλέ μου νεκροθάφτη, κάνε τον τάφο μας ρηχό ώστε να νιώθουμε τη βροχή! Ο νεκροθάφτης είναι υπό την επήρεια ξορκιού, πάντα κάτω από ξόρκι. Το πέρασμά μας απ'τον κόσμο των φαντασμάτων παροδικό. Κανένας τάφος δε μας χωρά. Το πρώτο σάλπισμα του πουλιού, το πρώτο φιλί της εταίρας του κάτω κόσμου, η πρώτη γεύση της βροχής και θα σηκωθούμε απ'τον τάφο. Και πάλι απ'την αρχή!

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ χρόνος !


Ticking away the moments
That make up a dull day
Fritter and waste the hours
In an off-hand way
Kicking around on a piece of ground
In your home town
Waiting for someone or something
To show you the way
Tired of lying in the sunshine
Staying home to watch the rain
You are young and life is long
And there is time to kill today
And then the one day you find
Ten years have got behind you
No one told you when to run
You missed the starting gun
And you run and you run
To catch up with the sun
But it's sinking
Racing around
To come up behind you again
The sun is the same
In a relative way
But you're older
Shorter of breath
And one day closer to death
Every year is getting shorter
Never seem to find the time
Plans that either come to naught
Or half a page of scribbled lines
Hanging on in quiet desperation
Is the English way
The time is gone
The song is over
Thought I'd something more to say
Home
Home again
I like to be here
When I can
When I come home
Cold and tired
It's good to warm my bones
Beside the fire
Far away
Across the field
Tolling on the iron bell
Calls the faithful to their knees
To hear the softly spoken magic spell... Once it seemed there would always be
A time for everything.
Ages passed I knew at last
My life had never been.
I'd been missing what time could bring.
Fifty years and I'm filled with tears and joys
I never cried.
Burn the wagon and chain the mule.
The past is all denied.
There's no time for everything.Hello darkness, my old friend
I've come to talk with you again
Because a vision softly creeping
Left its seeds while I was sleeping
And the vision that was planted in my brain
Still remains
Within the sound of silence
In restless dreams I walked alone
Narrow streets of cobblestone
'Neath the halo of a street lamp
I turned my collar to the cold and damp
When my eyes were stabbed by the flash of a neon light
That split the night
And touched the sound of silence
And in the naked light I saw
Ten thousand people maybe more
People talking without speaking
People hearing without listening
People writing songs that voices never shared
No one dared
Disturb the sound of silence
"Fools," said I, "you do not know
Silence like a cancer grows
Hear my words that I might teach you
Take my arms that I might reach you"
But my words like silent raindrops fell
And echoed in the wells of silence
And the people bowed and prayed
To the neon god they made
And the sign flashed out its warning
In the words that it was forming
And the sign said "The words of the prophets are written on the subway walls
And tenement halls"
And whispered in the sound of silenceSomeone told me long ago
There's a calm before the storm,
I know
It's been comin for some time.
When it's over, so they say,
It'll rain a sunny day,
I know
Shinin down like water.
I want to know, have you ever seen the rain
I want to know, have you ever seen the rain
Comin down on a sunny day
Yesterday, and days before,
Sun is cold and rain is hard,
I know
Been that way for all my time.
'Til forever, on it goes
Through the circle, fast and slow,
I know
It can't stop, I wonder.
Yeah!From the hands it came down 
From the side it came down 
From the feet it came down 
And ran to the ground
Between heaven and hell 
A teardrop fell 
In the deep crimson dew 
The tree of life grew 
And the blood gave life 
To the branches of the tree 
And the blood was the price 
That set the captives free   
And the numbers that came 
Through the fire and the flood 
Clung to the tree 
And we're redeemed by the blood   
From the tree streamed a light 
That started the fight 
'Round the tree grew a vine 
On whose fruit I could dine
My old friend Lucifer came 
Fought to keep me in chains 
But I saw through the tricks 
Of six-sixty-six
And the blood gave life 
To the branches of the tree 
And the blood was the price 
That set the captives free
And the numbers that came 
Through the fire and the flood 
Clung to the tree 
And we're redeemed by the blood
From his hands it came down 
From his side it came down 
From the feet it came down 
And ran to the ground
And a small inner voice 
Said, "You do have a choice" 
The vine engrafted me 
And I clung to the tree
And the blood gave life 
To the branches of the tree 
And the blood was the price 
That set the captives free
And with the numbers that came 
Through the fire and the flood 
I clung to the tree 
And was redeemed... by the blood

Cyrus Jones from 1810 to 1913
Made his great grandchildren believe
he could live to a 103
A hundred and three is forever when you’re just a little kid
So, Cyrus Jones lived forever
Gravedigger
When you dig my grave
Could you make it shallow
So I can feel the rain
Gravedigger
Muriel Stonewall 1903 to 1954
She lost both of her babies in the second great war
Now, you should never have to watch your only children lowered in the ground
that means you should never have to bury your own babies
Gravedigger
When you dig my grave
Could you make it shallow
So that I can feel the rain
Gravedigger
Ring around the rosey
Pocket full o'posey
Ashes to ashes
We all fall down
Gravedigger
When you dig my grave
Could you make it shallow
So that I can feel the rain
Oh Gravedigger
Little Mikey Carson '67 to '75
He rode his bike like the devil until the day he died
When he grows up he wants to be Mr Vertigo on the flying trapeze
Oh, 1940 to 1992
Gravedigger
When you dig my grave
could you make it shallow
So that I can feel the rain
Grave digger
When you dig my grave
Could you make it shallow
So that I can feel the rain
I can feel the rain
Gravedigger


u ne la nv i u me tsi
i go ga gv he i
hna quo tso sv wi yu lo se
i ga gu yv ho nv
under what spell the guiding light
betook the undertaker
under whose gaze did fall such evil blunder
characters of flamen eyes
eager to burn the wooden castle
eager to wet the paper heart of children birds
the aching starlet
the singing sinew
the whining ghost
brutal wind of snowy harlot
chafen mine eyes
a sandpaper kiss
bloody rosen my cheek
purple kiss of stardust
pink balloon of time
candied on the inside
baby pit bull butterfly
do da do da do dah do dah

There ain't no grave
Can hold my body down
There ain't no grave
Can hold my body down
When I hear that trumpet sound
I'm gonna rise right out of the ground
Ain't no grave
Can hold my body down
Well, look way down the river
And what do you think I see
I see a band of angels
And they're coming after me
Ain't no grave
Can hold my body down
There ain't no grave
Can hold my body down
Well, look down yonder, Gabriel
Put your feet on the land and sea
But Gabriel, don't you blow your trumpet
Until you hear from me
There ain't no grave
Can hold my body down
Ain't no grave
Can hold my body down
Well meet me, Jesus, meet me
Meet me in the middle of the air
And if these wings don't fail me,
I will meet you anywhere
Ain't no grave
Can hold my body down
There ain't no grave
Can hold my body down
Well meet me, Mother and Father,
Meet me down the river road
And Mama, you know that I'll be there
When I check in my load

Δεν υπάρχουν σχόλια: